Heiteallikas HEIT0005115

L.ÕV/331223 SR Carman OÜ
SR Carman OÜ (11008387)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ahi Viadrus 22 korsten K1 0.40 7.00 0.10 130.00 020103b 6513753,636888
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.003 g/s 0.043 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.025 g/s 0.425 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0003 g/s 0.004 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.02 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.006 g/s 0.098 t Tavaheide 01.01.2019 - ..