Heiteallikas HEIT0005116

L.ÕV/331223 SR Carman OÜ
SR Carman OÜ (11008387)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri põleti korsten K2 0.30 7.00 1.83 130.00 020106 6513748,636890
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.03 g/s 0.021 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 15.738 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.03 g/s 0.021 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0001 g/s 0.0001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0005 g/s 0.0003 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.03 g/s 0.021 t Tavaheide 01.01.2019 - ..