Heiteallikas HEIT0005117

L.ÕV/331223 SR Carman OÜ
SR Carman OÜ (11008387)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ettevalmistusala ventilatsioon V1 0.40 5.00 17.69 20.00 060102 6513740,636886
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.02 g/s 0.027 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.036 g/s 0.019 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.645 g/s 0.343 t Tavaheide 01.01.2019 - ..