Heiteallikas HEIT0005118

L.ÕV/331223 SR Carman OÜ
SR Carman OÜ (11008387)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon V2 0.76 5.00 21.34 2.00 060102 6513753,636891
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.052 g/s 0.285 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.432 g/s 0.975 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.023 g/s 0.125 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.023 g/s 0.125 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.005 g/s 2.686 t Tavaheide 01.01.2019 - ..