Heiteallikas HEIT0005123

L.ÕV/331267 Busland OÜ
Busland OÜ (11306251)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimisruumi nr 2 ventilatsioon V3 0.80 6.50 3.59 20.00 060102 6560455,564161
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.005 g/s 0.045 t Tavaheide 01.08.2018 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.052 g/s 0.471 t Tavaheide 01.08.2018 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.003 g/s 0.026 t Tavaheide 01.08.2018 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.0016 g/s 0.014 t Tavaheide 01.08.2018 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.002 g/s 0.018 t Tavaheide 01.08.2018 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.299 g/s 2.695 t Tavaheide 01.08.2018 - ..