Heiteallikas HEIT0005130

L.ÕV/331267 Busland OÜ
Busland OÜ (11306251)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimisruumi nr 3 ventilatsioon V11 0.15 6.50 6.29 20.00 060102 6560461,564172
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.001 g/s 0.0004 t Tavaheide 01.08.2018 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.006 g/s 0.004 t Tavaheide 01.08.2018 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.002 g/s 0.002 t Tavaheide 01.08.2018 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.006 g/s 0.004 t Tavaheide 01.08.2018 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.002 g/s 0.002 t Tavaheide 01.08.2018 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.015 g/s 0.011 t Tavaheide 01.08.2018 - ..