Heiteallikas HEIT0005138

L.ÕV/331272 KMG OÜ
AS YIT Eesti (10093801)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.066 g/s 0.301 t Tavaheide 16.07.2018 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 222.779 t Tavaheide 16.07.2018 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.066 g/s 0.301 t Tavaheide 16.07.2018 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.007 mg/s 0.03 kg Tavaheide 16.07.2018 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.004 mg/s 0.018 kg Tavaheide 16.07.2018 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 t Tavaheide 16.07.2018 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.005 t Tavaheide 16.07.2018 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.066 g/s 0.301 t Tavaheide 16.07.2018 - ..