Heiteallikas HEIT0005145

L.ÕV/331294 Moller Auto Tallinn OÜ
Moller Auto Tallinn OÜ (10195513)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri nr 2 ventilatsioon ja küte V2 1.25 12.00 8.15 60.00 060102 020106 6585224,546386
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.024 g/s 0.101 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.0001 g/s 0.0003 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.004 g/s 0.021 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.0002 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.024 g/s 0.101 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.0002 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.132 g/s 0.711 t Tavaheide 01.01.2019 - ..