Heiteallikas HEIT0005165

L.ÕV/331464 Dagöplast AS
Dagöplast AS (10434410)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooniava V-4 0.80 16.00 8.00 20.00 060403 060412 6521914,429284
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.084 g/s 0.29 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.029 g/s 0.413 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.792 g/s 3.136 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 0.03 g/s 0.051 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.744 g/s 3.153 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.014 t Tavaheide 01.01.2019 - ..