Heiteallikas HEIT0005169

L.ÕV/331465 Verston OÜ
Verston Ehitus OÜ (11947047)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Diiseljõujaam 2 0.15 4.40 16.65 300.00 030106 6414197,680420
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.048 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.048 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.048 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..