Heiteallikas HEIT0005170

L.ÕV/331465 Verston OÜ
Verston Ehitus OÜ (11947047)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Bituumenisoojendus 3 0.24 4.00 1.63 300.00 030313 6414197,680420
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.012 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.012 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.012 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..