Heiteallikas HEIT0005197

L.ÕV/331716 Eolane Tallinn AS
Eolane Tallinn AS (10092440)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsiooni väljatõmbeava V4 0.80 9.50 5.97 20.00 060203 6588129,546240
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.087 g/s 0.909 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.687 g/s 1.426 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.07 g/s 0.517 t Tavaheide 01.01.2019 - ..