Heiteallikas HEIT0005200

L.ÕV/331984 IRIS FIBER OÜ
IRIS FIBER OÜ (10317139)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsiooni väljatõmbekorsten S1 1.40 5.00 38.98 20.00 060314 040617 6566486,617417
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.048 g/s 0.765 t Tavaheide 05.12.2018 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.48 g/s 3.80 t Tavaheide 05.12.2018 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.000003 g/s 0.00005 t Tavaheide 05.12.2018 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.284 g/s 3.072 t Tavaheide 05.12.2018 - ..