Heiteallikas HEIT0005222

L.ÕV/332042 Saru Lauavabrik OÜ
OÜ Saru Lauavabrik (14268901)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimistööd Hajus heide 20.00 060107 6387112,648083;6387182,648222
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 01.01.2019 - ..