Heiteallikas HEIT0005323

PHRR/330939 N.R. Energy OÜ
N.R. Energy Osaühing (12364776)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatel Vidarus G300 2 0.30 11.00 1.99 220.00 010203b 6555720,552950
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.025 g/s 0.215 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 152.968 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.025 g/s 0.215 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.023 g/s 0.20 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.025 g/s 0.215 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.003 t Tavaheide 01.01.2019 - ..