Heiteallikas HEIT0005339

PHRR/331139 Neste Eesti AS
Neste Eesti AS (10167511)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Bensiinimahuti tuulutustoru 0.05 6.00 8.50 10.00 050503 6513569,637302
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.217 g/s 0.058 t Tavaheide 01.01.2019 - ..