Heiteallikas HEIT0005341

PHRR/331139 Neste Eesti AS
Neste Eesti AS (10167511)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Bensiinitankurid 0.50 1.00 1.00 10.00 050503 6513559,632297
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.216 g/s 0.13 t Tavaheide 01.01.2019 - ..