Heiteallikas HEIT0005375

L.ÕV/332790 CONTRACTOR OÜ
Osaühing CONTRACTOR (11022401)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri väljatõmme S1 0.30 5.00 39.30 20.00 060108 6557866,543221
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.029 g/s 0.42 t Tavaheide 02.05.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.074 g/s 1.059 t Tavaheide 02.05.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.009 g/s 0.126 t Tavaheide 02.05.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.012 g/s 0.168 t Tavaheide 02.05.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.001 t Tavaheide 02.05.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.005 g/s 0.067 t Tavaheide 02.05.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.103 g/s 1.486 t Tavaheide 02.05.2019 - ..