Heiteallikas HEIT0005393

L.ÕV/332760 SW ENERGIA OÜ
SW ENERGIA OÜ (11963782)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Avariikorsten K2 K2 0.80 19.00 5.12 160.00 010203b 6578000,575548
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 1.637 g/s 2.896 t Tavaheide 18.09.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 1 091.307 t Tavaheide 18.09.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 6.989 g/s 12.367 t Tavaheide 18.09.2023 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.582 mg/s 1.031 kg Tavaheide 18.09.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.117 mg/s 0.191 kg Tavaheide 18.09.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.023 mg/s 0.041 kg Tavaheide 18.09.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.134 mg/s 0.219 kg Tavaheide 18.09.2023 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.117 mg/s 0.206 kg Tavaheide 18.09.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 2.982 mg/s 4.877 kg Tavaheide 18.09.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 2.889 g/s 4.21 t Tavaheide 18.09.2023 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.216 g/s 0.314 t Tavaheide 18.09.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.117 g/s 0.206 t Tavaheide 18.09.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.862 g/s 1.525 t Tavaheide 18.09.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.85 g/s 1.505 t Tavaheide 18.09.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.862 g/s 1.546 t Tavaheide 18.09.2023 - ..