Heiteallikas HEIT0005399

L.ÕV/323111 Reval Auto Esindused OÜ
Reval Auto Esindused OÜ (11708452)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri väljatõmme S2 1.13 7.00 6.67 65.00 060102 6587882, 537333
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.018 g/s 0.006 t Tavaheide 03.06.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.198 g/s 0.061 t Tavaheide 03.06.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.116 g/s 0.004 t Tavaheide 03.06.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.055 g/s 0.009 t Tavaheide 03.06.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.133 g/s 0.004 t Tavaheide 03.06.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.294 g/s 0.885 t Tavaheide 03.06.2019 - ..