Heiteallikas HEIT0005412

L.ÕV/321782 Liivapritsi OÜ
Liivapritsi Osaühing (10294287)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri ventilatsiooni korsten 2 1.13 8.00 2.77 20.00 060108 6575692,638692
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.343 g/s 3.088 t Tavaheide 31.07.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.358 g/s 3.226 t Tavaheide 31.07.2019 - ..