Heiteallikas HEIT0005413

L.ÕV/332914 GreenGas OÜ
GreenGas OÜ (12510781)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Avariiküünla korsten K-1 0.85 5.20 16.00 850.00 091006 6598832,644110
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.324 g/s 0.028 t Tavaheide 08.06.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 36.596 t Tavaheide 08.06.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.227 g/s 0.02 t Tavaheide 08.06.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.004 mg/s 0.001 t Tavaheide 08.06.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.015 g/s 0.002 t Tavaheide 08.06.2023 - ..