Heiteallikas HEIT0005423

L.VV/328725 Freudenberg Sealing Technologies OÜ
Freudenberg Sealing Technologies OÜ (10129628)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsioon, koondallikas 1 VK-1 0.96 4.00 0.10 20.00 060412 6461236,405451
Kuva kaardil
 T 
Üldventilatsioon, koondallikas 1 VK-1 0.96 4.00 0.10 20.00 060412 060204 6461236,405451
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.002 g/s 0.0049 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.0011 g/s 0.0024 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.0004 g/s 0.001 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.0048 g/s 0.0118 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.002 g/s 0.0049 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.034 g/s 0.078 t Tavaheide 12.09.2023 - ..