Heiteallikas HEIT0005430

L.VV/328725 Freudenberg Sealing Technologies OÜ
Freudenberg Sealing Technologies OÜ (10129628)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsioon, koondallikas 2 VK-2 0.36 4.00 5.20 20.00 060412 6461226,405515
Kuva kaardil
 T 
Üldventilatsioon, koondallikas 2 VK-2 0.36 4.00 5.20 20.00 060412 060204 6461226,405515
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.014 g/s 0.0328 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.007 g/s 0.016 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.0003 g/s 0.0009 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.002 g/s 0.0056 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.014 g/s 0.0328 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.044 g/s 0.107 t Tavaheide 12.09.2023 - ..