Heiteallikas HEIT0005433

L.VV/328725 Freudenberg Sealing Technologies OÜ
Freudenberg Sealing Technologies OÜ (10129628)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsioon, koondallikas 3 VK-3 0.63 8.00 0.30 20.00 060412 6461221,405540
Kuva kaardil
 T 
Üldventilatsioon, koondallikas 3 VK-3 0.63 8.00 0.30 20.00 060412 060204 6461221,405540
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.002 g/s 0.0049 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.0011 g/s 0.0024 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.0026 g/s 0.0062 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.0004 g/s 0.0008 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.002 g/s 0.0049 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.025 g/s 0.057 t Tavaheide 12.09.2023 - ..