Heiteallikas HEIT0005436

L.VV/328725 Freudenberg Sealing Technologies OÜ
Freudenberg Sealing Technologies OÜ (10129628)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsioon 1 V-1 0.56 3.00 4.00 20.00 060412 6461241,405560
Kuva kaardil
 T 
Üldventilatsioon 1 V-1 0.56 3.00 4.00 20.00 060412 060204 6461241,405560
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.001 g/s 0.0065 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.007 g/s 0.0465 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.034 g/s 0.258 t Tavaheide 12.09.2023 - ..