Heiteallikas HEIT0005441

L.VV/328725 Freudenberg Sealing Technologies OÜ
Freudenberg Sealing Technologies OÜ (10129628)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsioon, koondallikas 4 VK-4 0.80 8.00 0.20 20.00 060412 6461288,405537
Kuva kaardil
 T 
Üldventilatsioon, koondallikas 4 VK-4 0.80 8.00 0.20 20.00 060412 060204 6461288,405537
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.0001 g/s 0.0002 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0192 g/s 0.0442 t Tavaheide 12.09.2023 - ..