Heiteallikas HEIT0005442

L.ÕV/321850 TREF AS
aktsiaselts TREF (10080052)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.041 g/s 0.237 t Tavaheide 07.06.2012 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 168.265 t Tavaheide 07.06.2012 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.041 g/s 0.237 t Tavaheide 07.06.2012 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.0025 mg/s 0.014 kg Tavaheide 07.06.2012 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.019 g/s 0.11 t Tavaheide 07.06.2012 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.041 g/s 0.237 t Tavaheide 07.06.2012 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.0006 g/s 0.0035 t Tavaheide 07.06.2012 - ..