Heiteallikas HEIT0005446

L.VV/328725 Freudenberg Sealing Technologies OÜ
Freudenberg Sealing Technologies OÜ (10129628)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsioon 2 V-2 0.40 5.00 8.00 20.00 060412 6461332,405535
Kuva kaardil
 T 
Üldventilatsioon 2 V-2 0.40 5.00 8.00 20.00 060412 060204 6461332,405535
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.001 g/s 0.0053 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.0003 g/s 0.0026 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.001 g/s 0.0074 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.0001 g/s 0.0009 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.001 g/s 0.0053 t Tavaheide 12.09.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 g/s 0.037 t Tavaheide 12.09.2023 - ..