Heiteallikas HEIT0005499

L.ÕV.VA-38674 Valga Depoo AS
AS Valga Depoo (10803289)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioon (tsehh nr 2 üldventilatsioon) V-4 0.25 11.00 10.00 20.00 060108 6405352,621794
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10028-15-6 Osoon 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.042 g/s 0.231 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
1330-20-7 0.084 g/s 0.465 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 0.20 mg/s 0.23 kg Tavaheide 13.08.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.138 g/s 0.764 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.004 g/s 0.005 t Tavaheide 13.08.2019 - ..