Heiteallikas HEIT0005502

L.ÕV.VA-38674 Valga Depoo AS
AS Valga Depoo (10803289)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioon (vaguni degaseerimine) V-1 0.50 20.00 5.00 20.00 060204 6405360,622057
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.003 g/s 0.003 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
1330-20-7 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.038 g/s 0.036 t Tavaheide 13.08.2019 - ..