Heiteallikas HEIT0005505

L.ÕV.VA-38674 Valga Depoo AS
AS Valga Depoo (10803289)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Hajusallikas (tsehh nr 1 liivaprits ja värvimine) H-1 0.10 4.00 0.10 20.00 060108 6405400,622068
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.083 g/s 0.115 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
1330-20-7 0.168 g/s 0.232 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.278 g/s 0.383 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.002 g/s 0.003 t Tavaheide 13.08.2019 - ..