Heiteallikas HEIT0005531

L.ÕV/326978 Ramsi Turvas AS
aktsiaselts Ramsi Turvas (10276571)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värviruumi ventilatsioon V-9 0.50 7.00 8.73 20.00 060108 6464157,590066
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.02 g/s 0.108 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
107-98-2 1-Metoksü-2-propanool 0.013 g/s 0.068 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
108-65-6 2-Metoksü-1-metüületüülatsetaat 0.032 g/s 0.061 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.032 g/s 0.062 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.094 g/s 0.517 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
64742-95-6 Lahustibensiin (nafta), kerge aromaatne 0.037 g/s 0.071 t Tavaheide 13.08.2019 - ..
96-29-7 Etüülmetüülketoksiim (2-Butanoonoksiim) 0.001 g/s 0.008 t Tavaheide 13.08.2019 - ..