Heiteallikas HEIT0005539

L.ÕV.LV-175424 N.R. Energy OÜ
N.R. Energy Osaühing (12364776)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatelde korsten 2 0.80 18.00 6.60 180.00 010203b 6571829,611298
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.755 g/s Tavaheide 26.07.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.286 g/s Tavaheide 26.07.2019 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 1.36 mg/s Tavaheide 26.07.2019 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.303 mg/s Tavaheide 26.07.2019 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.034 mg/s Tavaheide 26.07.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 2.786 g/s Tavaheide 26.07.2019 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.163 g/s Tavaheide 26.07.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.034 g/s Tavaheide 26.07.2019 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.041 g/s Tavaheide 26.07.2019 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.041 g/s Tavaheide 26.07.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.272 g/s Tavaheide 26.07.2019 - ..