Heiteallikas HEIT0005541

KL-512402 Verston OÜ
Verston Ehitus OÜ (11947047)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Diiseljõujaam 2 0.15 4.40 18.49 300.00 030106 6550234,580274
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.059 g/s 0.381 t Tavaheide 10.06.2021 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.011 g/s 254.604 t Tavaheide 10.06.2021 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.022 g/s 0.144 t Tavaheide 10.06.2021 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.107 mg/s 0.688 kg Tavaheide 10.06.2021 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.024 mg/s 0.153 kg Tavaheide 10.06.2021 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 10.06.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.003 g/s 0.017 t Tavaheide 10.06.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.003 g/s 0.021 t Tavaheide 10.06.2021 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.003 g/s 0.021 t Tavaheide 10.06.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.021 g/s 0.138 t Tavaheide 10.06.2021 - ..