Heiteallikas HEIT0005567

L.ÕV/327974 ABB AS
ABB AS (10095355)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
B-tsehhi ventilatsioon S4 0.68 12.00 2.50 21.00 060405 060204 6580243,552940
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.001 g/s 0.033 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0001 g/s 0.003 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.0001 g/s 0.003 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.0301 t Tavaheide 08.03.2022 - ..