Heiteallikas HEIT0005578

L.ÕV/329129 Meriste Puit OÜ
Meriste Puit OÜ (10270388)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventsüsteemi V2 heiteava HA-30 0.40 7.00 19.90 25.00 060107 6412562,679948
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.046 g/s Tavaheide 13.09.2019 - ..
1330-20-7 0.094 g/s Tavaheide 13.09.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.093 g/s Tavaheide 13.09.2019 - ..
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.068 g/s Tavaheide 13.09.2019 - ..
67-63-0 0.018 g/s Tavaheide 13.09.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.032 g/s Tavaheide 13.09.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.199 g/s Tavaheide 13.09.2019 - ..