Heiteallikas HEIT0005602

L.ÕV/321821 HALVER MÖÖBEL OÜ
HALVER MÖÖBEL OÜ (11972226)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
värvimise ventilatsioon v2 0.50 9.00 16.80 20.00 060405 060405 6560375,564110
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-94-1 Tsükloheksanoon 0.026 g/s Tavaheide 04.06.2012 - ..
50-00-0 Formaldehüüd (metanaal) 0.002 g/s Tavaheide 04.06.2012 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.043 g/s Tavaheide 04.06.2012 - ..
67-56-1 Metanool (Metüülalkohol) 0.001 g/s Tavaheide 04.06.2012 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.011 g/s Tavaheide 04.06.2012 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.002 g/s Tavaheide 04.06.2012 - ..
7664-38-2 Fosforhape (ortofosforhape) 0.00004 g/s Tavaheide 04.06.2012 - ..
7664-93-9 Väävelhape 0.001 g/s Tavaheide 04.06.2012 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.037 g/s Tavaheide 04.06.2012 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.165 g/s Tavaheide 04.06.2012 - ..
Butanoolid Butanoolid 0.022 g/s Tavaheide 04.06.2012 - ..
Isotsüaniidid Isotsüaniidid 0.001 g/s Tavaheide 04.06.2012 - ..
Tsellosolvid Tsellosolvid 0.033 g/s Tavaheide 04.06.2012 - ..