Heiteallikas HEIT0005625

L.ÕV/332067 Ammeco Auto OÜ
Ammeco Auto Osaühing (10325789)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatel nr 2 2 0.15 3.00 1.07 180.00 020106 6588114,538565
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.004 g/s Tavaheide 14.12.2018 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.004 g/s Tavaheide 14.12.2018 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s Tavaheide 14.12.2018 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.004 g/s Tavaheide 14.12.2018 - ..