Heiteallikas HEIT0005626

L.ÕV/332067 Ammeco Auto OÜ
Ammeco Auto Osaühing (10325789)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri väljatõmme 3 1.08 6.00 9.77 65.00 060102 020106 6588124,538517
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.007 g/s Tavaheide 14.12.2018 - ..
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.022 g/s Tavaheide 14.12.2018 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) Tavaheide 14.12.2018 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.019 g/s Tavaheide 14.12.2018 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.029 g/s Tavaheide 14.12.2018 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.022 g/s Tavaheide 14.12.2018 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.029 g/s Tavaheide 14.12.2018 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.073 g/s Tavaheide 14.12.2018 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.002 g/s Tavaheide 14.12.2018 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.189 g/s Tavaheide 14.12.2018 - ..