Heiteallikas HEIT0005636

L.ÕV/330374 Tallinna Vangla
Tallinna Vangla (70001113)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värviruumi ventilatsiooniava 1 0.70 3.00 2.50 20.00 060108 6470434,660812
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.058 g/s 0.17 t Tavaheide 01.04.2024 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.01 g/s 0.079 t Tavaheide 01.04.2024 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.124 g/s 0.092 t Tavaheide 01.04.2024 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.675 g/s 2.932 t Tavaheide 01.04.2024 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.219 g/s 3.182 t Tavaheide 01.04.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.332 g/s 6.312 t Tavaheide 01.04.2024 - ..