Heiteallikas HEIT0005648

L.ÕV/323058 POLVEN OÜ
Osaühing POLVEN (10446458)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
vulkaniseerimise heitava 4 0.30 6.00 3.60 20.00 060305 6591656,703111
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 Tavaheide 23.05.2013 - ..