Heiteallikas HEIT0005655

L.ÕV/300324 Tariston AS
AS Tariston (10887843)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Bituumeni soojendamine 3 0.20 5.00 4.14 140.00 030313 6538629,590975
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.03 g/s 0.108 t Tavaheide 25.03.2009 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 76.84 t Tavaheide 25.03.2009 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.03 g/s 0.108 t Tavaheide 25.03.2009 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.003 mg/s 0.0108 kg Tavaheide 25.03.2009 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.0018 mg/s 0.0065 kg Tavaheide 25.03.2009 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0005 g/s 0.002 t Tavaheide 25.03.2009 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.03 g/s 0.108 t Tavaheide 25.03.2009 - ..