Heiteallikas HEIT0005671

L.ÕV/324598 Jerwer OÜ
osaühing Jerwer (10187324)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Viljakuivati katlamaja 3 0.20 6.00 12.00 180.00 020305 6467407,587886
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.123 g/s 0.234 t Tavaheide 07.04.2014 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.082 g/s 0.156 t Tavaheide 07.04.2014 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.336 g/s 0.64 t Tavaheide 07.04.2014 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 07.04.2014 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.082 g/s 0.156 t Tavaheide 07.04.2014 - ..