Heiteallikas HEIT0005688

L.ÕV/332300 Nakro OÜ
Nakro OÜ (10013788)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Viimistlustsehhi ventilaatorid 101K 0.98 11.00 7.30 18.00 060313 060314 6587990,733875
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.058 g/s 0.271 t Tavaheide 10.02.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.262 g/s 0.188 t Tavaheide 10.02.2021 - ..