Heiteallikas HEIT0005700

L.ÕV/318112 CONIERY OÜ
Osaühing CONIERY (10401763)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Asfaltbetooniseadme korsten 001 0.80 19.00 8.36 70.00 030313 6579840,694982
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.1667 g/s 0.2247 t Tavaheide 01.04.2010 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 173 t Tavaheide 01.04.2010 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.1673 g/s 0.2255 t Tavaheide 01.04.2010 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.08365 mg/s 0.11275 kg Tavaheide 01.04.2010 - ..
7440-62-2 Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks 0.008365 mg/s 0.01127 kg Tavaheide 01.04.2010 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.48517 mg/s 0.65395 kg Tavaheide 01.04.2010 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.046 g/s 0.0616 t Tavaheide 01.04.2010 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0018 g/s 0.0025 t Tavaheide 01.04.2010 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.4992 g/s 0.6729 t Tavaheide 01.04.2010 - ..