Heiteallikas HEIT0005714

L.ÕV/324626 VMT Tehased AS
Aktsiaselts VMT Tehased (11285494)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Katlamaja K1 0.20 10.00 4.00 250.00 030103b 6469195,592342
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.035 g/s 0.418 t Tavaheide 01.04.2014 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 213.68 t Tavaheide 01.04.2014 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.023 g/s 0.279 t Tavaheide 01.04.2014 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 1.316 t Tavaheide 01.04.2014 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0003 g/s 0.003 t Tavaheide 01.04.2014 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.023 g/s 0.279 t Tavaheide 01.04.2014 - ..