Heiteallikas HEIT0005715

L.ÕV/324626 VMT Tehased AS
Aktsiaselts VMT Tehased (11285494)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värviruum V1 0.50 10.00 4.99 20.00 060108 6469168,592356
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.081 g/s 0.608 t Tavaheide 01.04.2014 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.094 g/s 0.703 t Tavaheide 01.04.2014 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.354 g/s 2.649 t Tavaheide 01.04.2014 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.037 g/s 0.278 t Tavaheide 01.04.2014 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.996 g/s 14.947 t Tavaheide 01.04.2014 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.003 g/s 0.02 t Tavaheide 01.04.2014 - ..
Tsellosolvid Tsellosolvid 0.005 g/s 0.037 t Tavaheide 01.04.2014 - ..