Heiteallikas HEIT0005720

L.ÕV/321955 EST-EPS OÜ
EST-EPS OÜ (12079917)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooniava 2 0.30 4.00 22.65 20.00 060304 6469353,595726
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.194 g/s 1.344 t Tavaheide 16.07.2012 - ..