Heiteallikas HEIT0005752

L.ÕV/332757 KMG OÜ
KMG OÜ (16196755)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Diiseljõujaam 2 0.25 2.55 8.32 300.00 030106 6590059,711511
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.074 g/s 0.334 t Tavaheide 18.02.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.014 g/s 222.779 t Tavaheide 18.02.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.028 g/s 0.126 t Tavaheide 18.02.2022 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.133 mg/s 0.602 kg Tavaheide 18.02.2022 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.03 mg/s 0.134 kg Tavaheide 18.02.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0003 g/s 0.001 t Tavaheide 18.02.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.003 g/s 0.015 t Tavaheide 18.02.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.004 g/s 0.018 t Tavaheide 18.02.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.004 g/s 0.018 t Tavaheide 18.02.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.027 g/s 0.12 t Tavaheide 18.02.2022 - ..